FilterCart

Przenośne urządzenia do filtrowentylacji i usuwania dymów

Zapytaj o produkt
producent

Przenośna jednostka do odciągania dymów spawalniczych

Przenośne jednostki odciągowe FilterCart Original, W3 i Carbon są przeznaczone do odciągania dymów spawalniczych i zapachów.

Jednostka FilterCart Original obejmuje ramię odciągowe Original z wbudowanym oświetleniem punktowym, które pozwala zoptymalizować pracę i czyni produkt przyjaznym dla użytkownika. Jeżeli wymagany jest większy zasięg roboczy, zaleca się użycie ramienia o długości 3 m (10 ft).

Wszechstronna, wytrzymała, przenośna jednostka do odciągania pyłów i dymów spawalniczych

FilterCart Original

Model FilterCart firmy Nederman charakteryzuje się najlepszymi osiągami w zastosowaniach związanych ze spawaniem. Wbudowane oświetlenie punktowe pozwala zoptymalizować pracę i czyni produkt przyjaznym dla użytkownika. Na potrzeby zastosowań, w przypadku których wymagany jest większy zasięg roboczy jednostka FilterCart Original może zostać dostarczona wraz z ramieniem o długości 3 m (10 ft). Typowym zastosowaniem produktu jest odciąganie oparów powstających podczas niewymagających czynności spawania.

Specyfikacja przenośnej jednostki do odciągania dymów spawalniczych FilterCart Original
 • Przepływ powietrza przez ramię: Od 750 do 1050 m3
 • Waga: Od 71 do 73 kg
 • Średnica ramienia: 160 mm
 •  Poziom hałasu: 73 dB(A)
 • Skuteczność filtracji: Filtr główny: > 99% – Filtr HEPA: > 99,97 % – Średnica cząstek: 0,3 mm
 • Powierzchnia filtracyjna: Filtr główny: 35 m2 – Filtr HEPA: 7,5 m2

Przenośna jednostka do odciągania dymów spawalniczych FilterCart W3 spełnia wymagania przepisów W3 BGIA.

Przenośna jednostka do odciągania dymów spawalniczych FilterCart W3 jest przeznaczona do niewymagających zastosowań w produkcji i wykorzystuje najnowsze technologie na wszystkich możliwych obszarach. Przenośna jednostka do odciągania dymów spawalniczych obejmuje sygnalizator ostrzegawczy informujący o przepełnieniu filtra. Model W3 jest spełnia wymagania przepisów W3 BGIA. Specjalnie zaprojektowany metalowy okap z wbudowanym oświetleniem punktowym gwarantuje uzyskiwanie maksymalnego przepływu powietrza w miejscu spawania.

Specyfikacja przenośnej jednostki do odciągania dymów spawalniczych FilterCart W3
 • Przepływ powietrza przez ramię: Od 600 do 1050 m3
 • Waga: 73 kg
 • Średnica ramienia: 160 mm
 • Poziom hałasu: 73 dB(A) Skuteczność filtracji: Filtr główny: > 99% – Filtr HEPA: > 99,95% – H13
 • Powierzchnia filtracyjna: Filtr główny: 35 m2 – Filtr HEPA: 7,5 m2
 • Wskaźnik stanu filtra

Jednostka do odciągania zapachów FilterCart Carbon

Przenośna jednostka filtracyjna FilterCart Carbon jest przeznaczona do odciągania zapachów. Jednostka FilterCart Carbon obejmuje ramię odciągowe Standard i opcjonalnie może zostać wyposażona w filtr HEPA, który gwarantuje maksymalną skuteczność filtracji. Typowym zastosowaniem produktu jest odciąganie rozpuszczalników, oparów i innych zanieczyszczeń gazowych.

Specyfikacja przenośnej jednostki do odciągania zapachów FilterCart Carbon

 • Przepływ powietrza przez ramię: Od 750 do 900 m3
 • Waga: 86 kg
 • Średnica ramienia: 160 mm
 • Poziom hałasu: 73 dB(A)
 • Skuteczność filtracji: Filtr główny – Różna w zależności od typu zanieczyszczeń – Filtr HEPA: > 99,97% – Średnia cząstek: 0,3 mm
 • Powierzchnia filtracyjna: Filtr główny: 20 kg węgla aktywnego – Filtr HEPA: 7,5 m2

Ogólne wytyczne dotyczące stosowania filtra jednostki FilterCart Carbon

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących filtrów węglowych firmy Nederman. Odnoszą się one z reguły do dozwolonych i niedozwolonych substancji chemicznych. Dlatego opracowaliśmy wytyczne mające na celu ułatwienie pracy związanej ze sprzedażą tego typu produktów.

Wytyczne dotyczą następujących filtrów: filtrów węglowych MFS oraz filtrów jednostek FilterCart Carbon i produktów
przeznaczonych do montażu na stole warsztatowym.

1. Filtry przeznaczone są przede wszystkim do filtracji rozpuszczalników organicznych.

Rzadko możliwa jest skuteczna filtracja nieorganicznych substancji chemicznych i kwasów.

2. Masa cząsteczkowa (względna) rozpuszczalników powinna wynosić powyżej 50.

Cząsteczki o mniejszej masie nie są pochłaniane zbyt skutecznie i wpływają bardzo szkodliwie na trwałość filtrów. Bardzo lekkie cząsteczki wcale nie są pochłaniane. Masa cząsteczkowa jest wyszczególniona w karcie charakterystyki substancji chemicznej.

3. Filtrów nie wolno stosować z toksycznymi substancjami chemicznymi.

Istnieją dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Ramię odciągowe nie pozwala na zbieranie 100% oparów i w przypadku nasycenia filtra może dochodzić do wydmuchiwania toksycznych substancji chemicznych do powietrza. Może to być szkodliwe dla operatora. Nieodpowiednie substancje chemiczne są oznaczone pomarańczowym symbolem toksyczności.

4. Rozpuszczalniki muszą mieć wyraźny zapach.

Wynika to z faktu, że nasycenie filtra określa się właśnie na podstawie zapachu.

5. Stężenie nie może być na tyle wysokie, aby istniało niebezpieczeństwo wybuchu.

Nadmierne stężenie wpływa również bardzo szkodliwie na trwałość filtrów.

6. Trwałość: Nie jest możliwe obliczenie trwałości filtra węglowego na podstawie spadku ciśnienia.

Nasycony filtr węglowy charakteryzuje się jednakowym spadkiem ciśnienia jak nowy. Do momentu nasycenia węgiel może wchłonąć substancje w ilości odpowiadającej od 10 do 25% swojej masy, zatem jednym ze sposobów określania trwałości jest porównywanie wagi nowych i nasyconych filtrów. Jeżeli znane jest stężenie substancji i natężenie przepływu powietrza, wynik pomiaru można wykorzystać do oszacowania trwałości filtra.

7. Obliczenia dotyczące filtrów węglowych MFS

W każdym przypadku należy upewnić się, że natężenie przepływu powietrza nie przekracza 500 m3/h (294 cfm). Większe natężenie przepływu powietrza przekłada się na pogorszenie skuteczności filtracji.

 

NASI PARTNERZY